GOEDE DOELEN

FEM Systems is een commerciële organisatie, maar neemt ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Goede doelen komen steeds vaker in een kwaad daglicht te staan, doordat geldelijke giften voor een groot deel niet bij de mensen terecht komen waar de giften in eerste instantie voor bedoeld zijn. Om die reden legt FEM Systems niet de nadruk op het bestrijden van het gevolg van een situatie, maar op de oorzaak. Door ICT-apparatuur te schenken aan goed opgezette en doordachte projecten, worden mensen gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen. Op die manier kunnen zij hun eigen toekomst bepalen en kunnen zij zelf de gevolgen beïnvloeden.

FEM Systems vindt het belangrijk om u als klant de mogelijkheid te bieden om via FEM Systems ook uw maatschappelijke bijdrage te laten leveren. Om die reden bieden wij u de mogelijkheid om zelf projecten aan te dragen. U kunt uw voorstel via het formulier in het keuzemenu kenbaar maken. Wij maken u erop attent dat wij alleen voorstellen van klanten van FEM Systems in overweging nemen, aangezien wij het aantal projecten willen beperken. Wij maken zelf geen reclame over de door ons gesteunde doelen, omdat wij het belangeloos willen uitvoeren. Uiteraard krijgen de klanten natuurlijk wel te horen hoe alles verloopt.